null

Porządek posiedzenia Komisji Architektury i Planowania Przestrzennego Rady Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy w dniu 5 października 2022 r. (środa) o godz. 17.30

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Posiedzenie odbędzie się w zdalnym trybie obradowania.*

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołów z posiedzeń Komisji w dniach: 29.11.2021 r. i 27.01.2022 r.
 4. Omówienie stanu uchwalania planów Zagospodarowania przestrzennego na terenie dzielnicy Bielany m.st. Warszawy
 5. Informacja Zarządu nt. najważniejszych zadań realizowanych w ostatnim półroczu przez Wydział Architektury Urzędu Dzielnicy m.st. Warszawy
 6. Sprawy różne, korespondencja.
 7. Zakończenie posiedzenia Komisji

Przewodniczący
Komisji Architektury i Planowania Przestrzennego
Rady Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy
Daniel Pieniek

Zaproszeni goście:

 • Pan Grzegorz Pietruczuk – Burmistrz Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy;
 • Pani Katarzyna Potapowicz – Zastępca Burmistrza Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy;
 • Pani Sylwia Lacek – Zastępczyni Burmistrza Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy;
 • Pan Włodzimierz Piątkowski – Zastępca Burmistrza Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy;
 • Pan Andrzej Malina – Zastępca Burmistrza Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy;
 • Pani Aleksandra Urban – Naczelnik Wydziału Architektury Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy;
 • Przedstawiciele Biura Architektury i Planowania Przestrzennego Urzędu m.st. Warszawy.

* Na podstawie art. 15zzx ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r. poz. 374 z późn. zm.).