null

Porządek posiedzenia Komisji Architektury i Planowania Przestrzennego Rady Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy w dniu 5 grudnia 2023 r. o godz. 17:30

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Posiedzenie odbędzie się w Urzędzie Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy (V piętro – sala konf.), ul. S. Żeromskiego 29, 01-882 Warszawa.

Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie posiedzenia.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Informacja na temat wniosków złożonych przez Warszawską Spółdzielnię Mieszkaniową do Wydziału Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy Bielany.
  4. Informacja na temat prowadzonych prac nad planami zagospodarowania przestrzennego na terenie dzielnicy Bielany m.st. Warszawy, w szczególności nad planem zagospodarowania przestrzennego rejonu ulicy Wazów.
  5. Zamknięcie posiedzenia.

Przewodniczący
Komisji Architektury i Planowania Przestrzennego
Rady Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy
Daniel Pieniek

Zaproszeni goście:

  • Zarząd Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy,
  • Pan Bartosz Rozbiewski – p.o. Dyrektora Biura Architektury i Planowania Przestrzennego Urzędu m.st. Warszawy,
  • Pani Aleksandra Urban – Naczelnik Wydziału Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy Bielany,
  • Pani Barbara Różewska – Prezes Zarządu Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej
  • Samorządy Mieszkańców w Dzielnicy Bielany.