null

Porządek posiedzenia Komisji Architektury i Planowania Przestrzennego Rady Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy w dniu 4 lipca 2023 r. o godz. 17:00

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Posiedzenie odbędzie się w trybie stacjonarnym: Urząd Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy (V piętro – sala konf.), ul. S. Żeromskiego 29, 01-882 Warszawa.

Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie posiedzenia.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Informacja na temat opracowania planów zagospodarowania przestrzennego na terenie Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy.
  4. Informacja dotycząca protestu mieszkańców Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Kasprowicza 59.
  5. Przyjęcie protokołów z posiedzeń Komisji  dniach: 23.02.2023 r., 16.03.2023 r., 29.03.2023 r.
  6. Zamknięcie posiedzenia.

Przewodniczący
Komisji Architektury i Planowania Przestrzennego
Rady Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy
Daniel Pieniek

Zaproszeni goście:

  • Pani Anna Mierzejewska – Naczelnik w Biurze Architektury i Planowania Przestrzennego Urzędu m.st. Warszawy,
  • Zarząd Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy,
  • Pani Aleksandra Urban – Naczelnik Wydziału Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy Bielany,
  • Samorządy Mieszkańców w Dzielnicy Bielany.