null

Porządek posiedzenia Komisji Architektury i Planowania Przestrzennego Rady Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy w dniu 31 stycznia 2022 r. (wtorek) o godz. 17:30

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Posiedzenie odbędzie się w siedzibie Urzędu Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy ul. Żeromskiego 29 (sala konferencyjna – V p.)

Proponowany porządek obrad

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie sprawozdania z działalności Komisji Architektury i Planowania Przestrzennego, Rady Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy za 2022 rok.
 4. Przyjęcie planu pracy  Komisji Architektury i Planowania Przestrzennego Rady Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy na 2023 rok.
 5. Sprawy różne, korespondencja.
 6. Zakończenie posiedzenia Komisji.

Przewodniczący
Komisji Architektury i Planowania Przestrzennego
Rady Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy
Daniel Pieniek

Zaproszeni goście:

 • Pan Grzegorz Pietruczuk – Burmistrz Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy,
 • Pani Katarzyna Potapowicz – Zastępca Burmistrza Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy,
 • Pani Sylwia Lacek – Zastępczyni Burmistrza Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy,
 • Pan Włodzimierz Piątkowski – Zastępca Burmistrza Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy,
 • Pan Andrzej Malina – Zastępca Burmistrza Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy.