null

Porządek posiedzenia Komisji Architektury i Planowania Przestrzennego Rady Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy w dniu 27 stycznia 2022 r. (czwartek) o godz. 17.30

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Posiedzenie odbędzie się w zdalnym trybie obradowania.*

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie sprawozdania z działalności Komisji Architektury i Planowania Przestrzennego, Rady Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy za 2021 rok.
 4. Przyjęcie planu pracy  Komisji Architektury i Planowania Przestrzennego Rady Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy na 2022 rok.
 5. Sprawy różne, korespondencja.
 6. Zakończenie posiedzenia Komisji.      

Przewodniczący
Komisji Architektury i Planowania Przestrzennego
Rady Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy
Daniel Pieniek

Zaproszeni goście:

 • Pan Grzegorz Pietruczuk – Burmistrz Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy
 • Pani Katarzyna Potapowicz – Zastępca Burmistrza Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy
 • Pani Sylwia Lacek – Zastępczyni Burmistrza Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy
 • Pan Włodzimierz Piątkowski – Zastępca Burmistrza Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy
 • Pan Andrzej Malina – Zastępca Burmistrza Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy

* Na podstawie art. 15zzx ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r. poz. 374 z późn. zm.).