null

Porządek posiedzenia Komisji Architektury i Planowania Przestrzennego Rady Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy 23 czerwca 2021 r. (środa) o godz.17.00

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Porządek posiedzenia
Komisji Architektury i Planowania Przestrzennego Rady Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy
23 czerwca 2021 r. (środa) o godz.17.00
 

Posiedzenie odbędzie się w zdalnym trybie obradowania 
 
Proponowany porządek obrad 

 1. Otwarcie posiedzenia. 
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu nr 18/2021 z dnia 10.05.2021 r.
 4. Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Trasy Mostu Północnego na odcinku od ul. Marymonckiej do ulicy Modlińskiej.
 5. Sprawy różne, korespondencja.
 6. Zamknięcie posiedzenia Komisji.     

Przewodniczący
Komisji Architektury i Planowania Przestrzennego
Rady Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy
Daniel Pieniek
 
Zaproszeni goście:

 • Pan Grzegorz Pietruczuk – Burmistrz Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy
 • Pani Katarzyna Potapowicz - Zastępca Burmistrza Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy
 • Pan Włodzimierz Piątkowski - Zastępca Burmistrza Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy
 • Pan Andrzej Malina – Zastępca Burmistrza Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy
 • Pan Marek Sitarski – Zastępca Burmistrza Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy
 • Przedstawiciel Biura Architektury i Planowania Przestrzennego Urzędu m.st. Warszawy