null

Porządek posiedzenia Komisji Architektury i Planowania Przestrzennego Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy w dniu 25 listopada 2021 r. (czwartek) o godz. 17.30

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Posiedzenie odbędzie się w zdalnym trybie obradowania*

Proponowany porządek obrad

 1. Otwarcie posiedzenia
 2. Przyjęcie porządku obrad
 3. Bieżące wyzwania dotyczące przedmiotu działania komisji, związane z osiedlem Młociny (ewentualne podjęcie uchwały w tej sprawie)
 4. Sprawy różne, korespondencja.
 5. Zamknięcie posiedzenia

Przewodniczący
Komisji Architektury i Planowania Przestrzennego
Rady Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy
Daniel Pieniek

Zaproszeni goście

 • Pan Grzegorz Pietruczuk – Burmistrz Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy
 • Pani Katarzyna Potapowicz – Zastępca Burmistrza Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy
 • Pani Sylwia Lacek – Zastępczyni Burmistrza Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy
 • Pan Włodzimierz Piątkowski – Zastępca Burmistrza Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy
 • Pan Andrzej Malina – Zastępca Burmistrza Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy
 • Przedstawiciel Biura Mienia Miasta i Skarbu Państwa Urzędu m.st. Warszawy
 • Przedstawiciel Zarządu Dróg Miejskich w Warszawie
 • Przedstawiciel Zarządu Transportu Miejskiego w Warszawie
 • Pan Paweł Sondij – Naczelnik Wydziału Infrastruktury dla Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy
 • Pani Aleksandra Urban – Naczelnik Wydziału Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy
 • Pan Lech Górski – Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami dla Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy
 • Pani Katarzyna Weremczuk – Naczelnik Wydziału Mienia dla Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy
 • Przedstawiciele Samorządu mieszkańców Młocin

* Na podstawie art. 15zzx ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r. poz. 374 z późn. zm.).