null

Porządek posiedzenia Komisji Mieszkaniowej Rady Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Porządek posiedzenia Komisji Mieszkaniowej Rady Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy w dniu 24 maja 2021 r. (poniedziałek) o godz. 1700

Posiedzenie odbędzie się w siedzibie Urzędu Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy,
ul. S. Żeromskiego 29 (V piętro – sala konferencyjna)

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu nr 20 z posiedzenia Komisji z dnia 12.04.2021 r.
 4. Przyjęcie protokołu nr 21 z posiedzenia Komisji z dnia 19.04.2021 r.
 5. Zaopiniowanie wniosków o regulację tytułu prawnego do lokalu po śmierci najemcy
  oraz przyznanie lub zamianę lokali komunalnych i socjalnych przekazanych Komisji
  przez Wydział Zasobów Lokalowych dla Dzielnicy Bielany.
 6. Sprawy różne, korespondencja.
 7. Zakończenie posiedzenia Komisji.   

Przewodnicząca Komisji
Mieszkaniowej Rady Dzielnicy Bielany
m.st. Warszawy
Monika Szadkowska

Zaproszeni goście:

 • Pan Grzegorz Pietruczuk – Burmistrz Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy
 • Pani Katarzyna Potapowicz - Zastępca Burmistrza Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy
 • Pan Włodzimierz Piątkowski - Zastępca Burmistrza Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy
 • Pan Andrzej Malina  –  Zastępca Burmistrza Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy
 • Pan Marek Sitarski – Zastępca Burmistrza Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy
 • Pani Agata Kłosowska - Kierownik Referatu w Wydziale Zasobów Lokalowych dla Dzielnicy Bielany