null

Porządek posiedzenia  Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Rady Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy w dniu 17 czerwca 2021 r. (czwartek) o godz. 17.00.

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Porządek posiedzenia 
Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Rady Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy 
w dniu 17 czerwca 2021 r. (czwartek) o godz. 17.00.

Posiedzenie odbędzie się w zdalnym trybie obradowania.

Proponowany porządek obrad

 1. Otwarcie posiedzenia. 
 2. Przyjęcie porządku obrad
 3. Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym na ulicy Sokratesa - prezentacja i omówienie przez Biuro Zarządzania Ruchem Drogowym Urzędu m. st. Warszawy i Zarząd Dróg Miejskich m. st. Warszawy projektu przebudowy ulicy Sokratesa w Warszawie.
 4. Sprawy różne, korespondencja.
 5. Zakończenie posiedzenia Komisji. 

Przewodniczący Komisji
Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego  
Rady Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy
Radosław Sroczyński

Zaproszeni goście:

 • Zarząd Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy
 • Przedstawiciele Zarządu Dróg Miejskich m. st. Warszawy 
 • Przedstawiciele Biura Zarządzania Ruchem Drogowym Urzędu m. st. Warszawy 
 • Przedstawiciel Wydziału Infrastruktury dla Dzielnicy Bielany 
 • Przedstawiciel Administracji Osiedla Wawrzyszew WSM 
 • Przedstawiciel Administracji Osiedla Wawrzyszew Nowy 
 • Przedstawiciel Zarządcy Wspólnoty Mieszkaniowej Sokratesa 5, 5A, 5B 
 • Przedstawiciel Zarządcy Wspólnoty Mieszkaniowej Sokratesa 9 
 • Przedstawiciel Zarządcy Wspólnoty Mieszkaniowej Sokratesa 11B 
 • Przedstawiciel Zarządcy Wspólnoty Mieszkaniowej Sokratesa 13 
 • Przedstawiciel Zarządcy Wspólnoty Mieszkaniowej Sokratesa 13B, 13C 
 • Przedstawiciel Samorządu Mieszkańców Wawrzyszew 
 • Przedstawiciel Samorządu Mieszkańców Chomiczówka 
 • Przedstawiciele pozostałych bielańskich samorządów mieszkańców

Mieszkańcy chcący wziąć udział w zdalnym posiedzeniu komisji mogą otrzymać link do logowania przesyłając swoje zgłoszenie na adres email: k.borowska2@um.warszawa.pl do dnia 15 czerwca 2021 r.