null

Porządek obrad VIII sesji VI kadencji MRB

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Porządek obrad VIII sesji Vi kadencji MRB

13.05.2019

 

 1. Otwarcie obrad VIII sesji VI kadencji MRDB
 2. Sprawdzenie listy obecności
 3. Odwołanie radnych z min 3 nieobecnościami
 4. Informacja i rozdzielenie obowiązków przy organizacji „Potańcówki”
 5. Informacja na temat organizacji ”Przystanku Pasja”
 6. Przedstawienie planu wydatkowanie pieniędzy i stanu budżetu – Michał Wilk
 7. Patronat MRB nad konkursem JoseSong (K. Rudzik)
 8. Informacja o Spotkaniu z Absolwentem (K. Rudzik, P. Chęciński)
 9. Sprawy różne
 10. Wolne wnioski  i  dyskusja
 11. Zamknięcie obrad VIII sesji VI kadencji MRDB
sesja_majowa.jpg