null

Porządek obrad VII sesji VI kadencji Młodzieżowej Rady Bielan m.st Warszawy 24.04

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Porządek obrad VII sesji VI kadencji

Młodzieżowej Rady Bielan m.st Warszawy 24.04

1.     Otwarcie obrad VII sesji VI kadencji Młodzieżowej Rady Bielan m.st Warszawy

2.     Sprawdzenie listy obecności

3.     Odwołanie radnych z min 3 nieobecnościami

4.     Przyjęcie protokołów z V i VI sesji MRDB

5.     Przekazanie statutu komisji rewizyjnej do poprawek

6.     Informacja o Wiosennym Festiwalu Bielańskiej Młodzieży – Ola Talarek

7.     Informacja na temat spotkania z Radną Joanną Radziejewską i Prezes Towarzystwa Przyjaciół Warszawy Marią Wiro – Kiro

8.     Informacja na temat gadżetów – Bartosz Celiński

9.     Przedstawienie planowanych działań do końca czerwca – Prezydium

10.    Zebranie listy absolwentów od radnych

11.   Wolne wnioski i dyskusja

12.   Zamknięcie obrad VII sesji VI kadencji MRB

sesja_kwietniowa_1.jpg