null

PORZĄDEK OBRAD IX SESJI VI MŁODZIEŻOWEJ RADY BIELAN M.ST WARSZAWY

Drukuj otwiera się w nowej karcie

PORZĄDEK OBRAD IX SESJI VI MŁODZIEŻOWEJ RADY BIELAN M.ST WARSZAWY

 

 1. Otwarcie obrad IX sesji VI kadencji Młodzieżowej Rady Bielan
 2. Powitanie gości (Pan Burmistrz Grzegorz Pietruczuk; radni: Sylwia Lacek, Monika Szadkowska, Jan Strzeżek)
 3. Sprawdzenie listy obecności
 4. Odwołanie radnych z minimum 3 nieobecnościami
 5. Zatwierdzenie protokołu z VIII sesji VI kadencji MRDB
 6. Podsumowanie „Potańcówki”
 7. Podsumowanie „Przystanku  Pasja”
 8. Podsumowanie spotkani z Panem Saramonowiczem w Jose Marti
 9. Podsumowanie II Ogólnopolskiego Kongresu Młodzieżowych Rad i Sejmików
 10. Omówienie akcji na przyszły rok
 11. Informacja o „Witaj Lato na Bielanach”
 12. Wolne wnioski i dyskusja
 13. Zamknięcie obrad IX sesji VI kadencji Młodzieżowej Rady Bielan
sesja_czerwcowa.jpg