null

Polska w Unii Europejskiej

Drukuj otwiera się w nowej karcie

W dniu 20 maja br., w Bielańskim Ośrodku Kultury odbyło się spotkanie poświęcone przyszłości Polski w Unii Europejskiej. Wzięli w nim udział: Wiceminister ds. Integracji Europejskiej 2000-2001- Katarzyna Skórzyńska, Członek Zarządu Krajowego SKL-RNP – Tomasz Jackowski, przedstawiciele władz samorządowych: Burmistrz Dzielnicy Bielany- Cezary Pomarański, Członek Zarządu Dzielnicy Bielany- Ryszard Podczaski oraz radni m.st Warszawy – Antoni Gut i prowadzący spotkanie Wiesław Drzewiecki.

Osoby przybyłe na spotkanie, głównie mieszkańcy Bielan, mogły wysłuchać prelekcji na temat wynegocjowanych przez Polskę warunków wstąpienia w struktury Unii Europejskiej, przebiegu negocjacji oraz administracji UE.

W drugiej części spotkania zadawano pytania i dyskutowano nad przyszłością Polski w Unii Europejskiej. Mówiono o zagrożeniach, korzyściach i szansach rodzących się z perspektywy członkostwa. Niejednokrotnie dyskusja była gorąca i poruszano w niej najbardziej problematyczne kwestie takie jak: szanse polskich przedsiębiorstw, rolnictwo, wykup ziemi. W końcowej części spotkania głos zabrał Burmistrz Cezary Pomarański zachęcając do uczestnictwa w referendum akcesyjnym 7 i 8 czerwca br.