null

Połączenie Trasy AK z Literacką – mieszkańcy górą!

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Dobiega końca budowa Trasy AK na bielańskim odcinku. Zgodnie z wymogami wynikającymi
z rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej dotyczącego tras ekspresowych zostało zlikwidowane połączenie Al. Armii Krajowej z ul. Literacką. Mieszkańcy domagają się jego przywrócenia. W tych działaniach wspierają ich Rada i Zarząd Dzielnicy Bielany oraz przedstawiciele władz miasta.

Trasa AK jest drogą ekspresową S8 i zgodnie z ustawą zarządzanie ruchem na tego typu drogach należy do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. GDDKiA inicjuje i nadzoruje całą inwestycję, począwszy od studiów określających przebiegi, poprzez projektowanie, wykup terenów oraz późniejsze zarządzanie. Decyzja o zlikwidowaniu połączenia Trasy AK z ul. Literacką, która jest ulicą doprowadzającą do osiedla, wynikała z rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dn. 2 marca 1999r. (Dz.U. Nr 43 z 1999 r., poz. 430, z późn. zm.). Ogranicza ono dostępność drogi ekspresowej (w tym łącznic i dróg zbierająco-rozprowadzających) z zewnętrznego układu komunikacyjnego jedynie do węzłów.

Takiemu rozwiązaniu zdecydowanie sprzeciwili się mieszkańcy bielańskiego osiedla Piaski. Obawiali się odcięcia od reszty dzielnicy, a zatem kłopotów z dotarciem do domów, szkoły czy sklepów, ale przede wszystkim z problemem dotarcia na miejsce służb bezpieczeństwa – karetki czy straży pożarnej. Mimo, że planowanie i budowa Trasy AK nie podlegają Dzielnicy Bielany – Rada i Zarząd Dzielnicy wspierają mieszkańców w ich walce.

„Inżynier Ruchu m. st. Warszawa Janusz Galas także zauważył ten problem” – mówi Radny Rady Warszawy Piotr Mazurek, który również interweniował w tej sprawie w Ratuszu Miasta.

W efekcie ustalono, że GDDKiA wystąpi do Ministra Infrastruktury i Rozwoju o zgodę na udzielnie odstępstwa od warunków określonych w wyżej wymienionym rozporządzeniu, co pozwoli na przywrócenie zlikwidowanego połączenia.

„Zdajemy sobie sprawę, że likwidacja połączenia ul. Literackiej z Trasą AK to duży kłopot dla naszych mieszkańców. Dlatego bardzo nas cieszy, że udało nam się przekonać przedstawicieli GDDKiA do takich działań. Obecnie analizowane są dwa warianty wyjazdu z osiedla Piaski – na wysokości
ul. Duracza lub w rejonie ronda pod Trasą AK w ul. Broniewskiego. – mówi Artur Wołczacki, Zastępca Burmistrza Dzielnicy Bielany. – Przywrócenie połączenia będzie wymagało przygotowania nowej dokumentacji, ale najważniejsze, że jest chęć współpracy i jesteśmy na dobrej drodze do rozwiązania problemów naszych mieszkańców.” – dodaje Wiceburmistrz Wołczacki.