null

Podwójny jubileusz Szkoły Podstawowej nr 209

Drukuj otwiera się w nowej karcie

28 kwietnia bieżącego roku Szkoła Podstawowa nr 209 im. Hanki Ordonówny mieszcząca się przy alei W. St. Reymonta 25 świętowała 60-lecie istnienia oraz 30-lecie nadania jej imienia patronki. Jubileusz szkoły był okazją do wspominania wydarzeń związanych z historią tej placówki.

Szkoła rozpoczęła swoją działalność 1 września w roku szkolnym 1961/1962. Pierwszych uczniów przywitała pani dyrektor Zofia Roszkowska w budynku przy ul. Staffa 37.

We wrześniu 1967 r. szkoła przeniosła się do gmachu przy ul. Żeromskiego 22, a od 1975 r. mieści się przy alei W.St. Reymonta 25.

Obchodami dziesięciolecia istnienia szkoły w 1971 r. kierowała pani dyrektor Teresa Kwiatkowska, która zarządzała placówką do 1982 r.

Wtedy to funkcję dyrektora powierzono pani Bogumile Gołackiej. To ona zorganizowała uroczyste obchody srebrnego jubileuszu szkoły. W Szkole uczyło się wówczas ponad tysiąc dwustu uczniów, a jej patronem był  Roman Bogucki. 1 września 1989 r. funkcję dyrektora objęła pani Wanda Staniszewska. To pod jej kierownictwem obchodziliśmy jubileusz trzydziestolecia i czterdziestolecia pracy szkoły. 

7 grudnia 1991 roku,  na wniosek uczniów, rodziców i nauczycieli patronką szkoły została Hanka Ordonówna. Jest to jedyna szkoła w Polsce, której patronką jest ta przedwojenna artystka filmowa i kabaretowa, a w czasie II wojny światowej opiekunka „tułaczych dzieci”.

W latach 2006-2018 Szkołą kierowała pani Jolanta Krzak. Jej przypadł zaszczyt zorganizowania obchodów pięćdziesięciolecia istnienia placówki.

1 lipca 2018 r. stanowisko dyrektora objęła pani Małgorzata Miller i piastuje je do dzisiaj. Obecnie w Szkole uczy się 759 wychowanków w 34 oddziałach. Kadrę pedagogiczną tworzy 75 nauczycieli, pracuje także 24 pracowników niepedagogicznych.

Kadra pedagogiczna Szkoły Podstawowej nr 209 nigdy nie bała się i nie boi nowych wyzwań. Pomaga uczniom zrozumieć otaczającą rzeczywistość, stoi na straży wartości, uczy patriotyzmu. Co roku organizowana jest akcja „Żywa flaga”. Tradycyjnie też uczniowie biorą udział w akcji „Szkoła do hymnu”. 

W Szkole zawsze najważniejszy był i jest uczeń. Jest ona otwarta zarówno na potrzeby dziecka zdolnego, jak i tego z trudnościami w nauce i z innymi dysfunkcjami. Rozwój intelektualny ucznia i jego bezpieczeństwo zarówno fizyczne, jak i psychiczne było i  jest priorytetem Szkoły.

Dzięki wszechstronnym kwalifikacjom kadry pedagogicznej Szkoła utrzymuje wysoki poziom nauczania. Uczniowie są otoczeni właściwą opieką psychologiczną i medyczną, mają też możliwość korzystania z pomocy doradcy zawodowego.

Uczniowie Szkoły odnoszą liczne sukcesy i mogą się poszczycić osiągnięciami naukowymi i sportowymi. Wśród absolwentów Szkoły jest wielu przedstawicieli świata nauki, kultury, sportu, dziennikarzy i nauczycieli.

Rada Pedagogiczna ściśle współpracuje z Radą Rodziców. Zaangażowanie rodziców i ich wytężona praca stanowi istotny element sukcesów Szkoły.

Z okazji jubileuszu na terenie Szkoły odbyła się specjalna uroczystość. Uczestniczyły w niej liczne delegacje władz oświatowych, dzielnicowych, delegacje ze szkół, przedszkoli i bielańskich placówek oświatowo-wychowawczych, przedstawiciele Rady Rodziców, absolwentów, uczniów, emerytowani pracownicy szkoły.

Uroczystość zaszczycili, między innymi:

  • Joanna Fabisiak – Posłanka na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej;
  • Grzegorz Pietruczuk – Burmistrz Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy;
  • Sylwia Lacek – Zastępczyni Burmistrza Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy;
  • Andrzej Malina – Zastępca Burmistrza Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy;
  • Włodzimierz Piątkowski – Zastępca Burmistrza Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy;
  • Ksiądz Piotr Fołtyn – Proboszcz Parafii św. Marii Magdaleny;
  • Ksiądz Władysław Duda – Dyrektor Archidiecezjalnego Zespołu Domowej Opieki Paliatywnej;
  • Barbara Różewska – Prezes Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej;
  • Zofia Paderewska – Przewodnicząca Rady Nadzorczej Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej;
  • Jacek Chyliński – Dyrektor Osiedla WSM Wawrzyszew.

Gości powitała dyrektor Małgorzata Miller, która podkreśliła, że mimo wielu zmian – wprowadzenia nowoczesnych pomocy dydaktycznych, posługiwania się dziennikiem elektronicznym, komputerami, tablicami interaktywnymi – ciągle najważniejszy jest młody człowiek, który pełen ufności wkracza w mury SP 209. Mottem kadry nauczycielskiej i pracowników pozostają słowa Marii Grzegorzewskiej: „Każde dziecko ma prawo do nauki, a także do sukcesu na miarę jego możliwości”. Aby to osiągnąć Szkoła pracuje zgodnie z hasłem: „Z nami mądrze, przyjaźnie,  bezpiecznie.”

Uczniowie motywowani są do pracy, podejmowania wyzwań, ale również uczeni odpowiedzialności za efekty swoich działań, za środowisko, naszą planetę. Służą temu rozliczne działania proekologiczne – zbiórka surowców wtórnych, elektrośmieci, sadzenie drzew i krzewów, nauka oszczędzania wody, energii, niemarnowania jedzenia, uczestnictwo w akcji „Rowerowy maj”.

W ramach uczenia empatii i wrażliwości na potrzeby ludzi szeroką działalność prowadzi Szkolne  Koło Wolontariatu, które realizuje między innymi program „Pola nadziei”. Szkoła reaguje na bieżące problemy, dlatego zbierane są dary dla mieszkańców Ukrainy objętej wojną, nowi uczniowie, którzy są uchodźcami wojennymi zostali otoczeni troskliwą opieką psychologiczną i materialną.

Organizowane są także akcje na rzecz schronisk dla zwierząt.

W bieżącym roku szkolnym, Konstancja, uczennica klasy szóstej otrzymała zaszczytny tytuł „Ósemeczki” w konkursie „Ośmiu Wspaniałych”.

W swoim wystąpieniu Dyrektor Szkoły wyraziła ogromną wdzięczność wszystkim, którzy wspierali i wspierają placówkę, szczególnie władzom Dzielnicy Bielany z Burmistrzem panem Grzegorzem Pietruczukiem i Naczelnik Wydziału Oświaty i Wychowania panią Zofią Gajewicz.

Po przemówieniu pani Małgorzaty Miller głos zabrali także Pani Joanna Fabisiak – Posłanka na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Pan Grzegorz Pietruczuk – Burmistrz Dzielnicy Bielany i Pani Barbara Różewska – Prezes Zarządu Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej

Po przemówieniach nastąpiła część artystyczna. Goście obejrzeli występ przygotowany przez uczniów pod kierunkiem nauczycieli - Pana Piotra Dąbrowskiego oraz Pań Karoliny Rumianowskiej i Klaudii Wiśniewskiej. Sceny ilustrujące codzienne życie szkoły opowiedziane wierszem przeplatały się z piosenkami patronki szkoły Hanki Ordonówny.

Po części artystycznej wszyscy zostali zaproszeni na poczęstunek, a na zakończenie otrzymali na pamiątkę jubileuszu Szkoły ekologiczne torby z wyhaftowanym numerem Szkoły.                                                                                                    

Agnieszka Gotowiec

Zobacz galerię (5 zdjęć)