null

Podatki i opłaty lokalne

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Szczegóły dotyczące:

  • Ustalenia/określenia/korekty wysokości zobowiązania podatkowego z tytułu podatku rolnego od osób fizycznych i prawnych;
  • Wydawania decyzji w sprawie wniosków o udzielenie ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych złożonych przez osoby fizyczne;
  • Wydawania decyzji w sprawie wniosków o udzielenie ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych złożonych przez osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej;
  • Określenia/korekty zobowiązania podatkowego z tytułu podatku od środków transportowych od osób fizycznych i prawnych;
  • Ustalenia/określenia/korekty zobowiązania podatkowego z tytułu podatku leśnego od osób fizycznych i prawnych;
  • Ustalenia/określenia/korekty zobowiązania podatkowego z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych i prawnych;
  • Podatków - formularz aktualizacji danych;
  • Podatkowych interpretacji indywidualnych;
  • Wydania zaświadczenia o niezaleganiu bądź stwierdzające zaległość z tytułu; opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi; należności finansowych, do których nie stosuje się przepisów Ordynacji podatkowej.

znajdą Państwo na stronie: https://warszawa19115.pl/szukasz-informacji/podatki-oplaty/podatki-i-oplaty-lokalne