null

Pierwszy Warszawski Panel Klimatyczny

Drukuj otwiera się w nowej karcie

W listopadzie ruszy pierwszy Warszawski Panel Klimatyczny! 90 losowo wybranych mieszkańców i mieszkanek będzie pracować nad najlepszymi sposobami zwiększenia efektywności energetycznej Warszawy. Tematem jest też udział odnawialnych źródeł energii w mieście.

Najpierw uczestnicy i uczestniczki panelu otrzymają rzetelne informacje, by wyrobić sobie własną opinię na temat wyzwań i potrzeb w stolicy. W trakcie kolejnych spotkań będą rozmawiać o swoich przemyśleniach i wspólnie poszukiwać najlepszych rozwiązań dla Warszawy.

Efektem ich pracy będzie zestaw rekomendacji dla miasta i prezydenta stolicy. Wyzwania i zadania, które otrzymają największe poparcie, będą miały charakter wiążący. Zbierzemy je w raport i zaprezentujemy na początku 2021 roku.

Warszawiacy i warszawianki wchodzący w skład Warszawskiego Panelu Klimatycznego będą zróżnicowani pod kątem wieku, wykształcenia, płci czy miejsca zamieszkania, tak aby stanowili miasto w pigułce.

 

 

Każdy może się włączyć!

Pozostali mieszkańcy i mieszkanki stolicy również będą mogli zabrać głos w temacie panelu i zgłosić swoje uwagi i propozycje, a także przyglądać się wybranym częściom spotkań.

Dodatkowo do udziału w panelu – w charakterze stron i obserwatorów – zaproszone są też organizacje, instytucje i grupy nieformalne, które chciałyby przedstawić swoje stanowisko i pomysły na poprawę efektywności energetycznej lub po prostu obserwować ten proces.

Więcej o panelu

Chcecie wiedzieć więcej? Wejdźcie na stronę um.warszawa.pl/panel

Warszawski Panel Klimatyczny jest inicjatywą realizowaną przez trzy niezależne organizacje społeczne: Fundacja Pracownia Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia”, Fundacja Pole Dialogu i Fundacja Civis Polonus, i jest finansowany przez m.st. Warszawa, na podstawie Zarządzenia nr 756/2020 Prezydenta m.st. Warszawy z 15 czerwca 2020 roku.

wpk_post__2_.jpg