null

Pierwszy krok z Internetem - bezpłatne spotkania dla Seniorów 60+

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Do grudnia 2013 r. na terenie Warszawy realizowany jest projekt pt. „eSenior, czyli Warszawa Przyjazna Wiekowi”. Celem projektu prowadzonego przez Stowarzyszenie „Miasta w Internecie” we współpracy z Urzędem Miasta Stołecznego Warszawy jest przybliżenie seniorom tematyki korzystania z Internetu oraz wykorzystywania nowych technologii w życiu codziennym.

W celu zmotywowania seniorów do większej aktywności w korzystaniu z nowych technologii, wzmocnienia wiary we własne możliwości oraz pogłębiania świadomości na temat korzyści wynikających z wykorzystania Internetu, zorganizowane zostaną (X-XII.2013) bezpłatne kilkugodzinne spotkania pn. "Pierwszy Krok z Internetem”. Obejmują one zagadnienia takie jak: Nauka w Internecie, Zakupy, Komunikatory, Jedziemy na wycieczkę, Kultura i sztuka oraz Gry i zabawy.

Do udziału w projekcie zaproszone są osoby w wieku 60+, zamieszkałe na terenie m.st. Warszawy. Zgłoszenia przyjmowane będą do 30 września 2013 r. lub do wyczerpania limitu miejsc

Zainteresowani proszeni są o wypełnienie formularza (do pobrania poniżej) oraz przesłanie go na adres e-mail: eSenior@mwi.pl lub złożenie w: biurze projektu, ul. Niecała 2, pokój 16 w godz. 8.00-16.00 lub „Ośrodku Nowolipie”, ul. Nowolipie 25B w warszawie, pokój 118, w godz.: pn., wt., pt. 9:00-13:00; śr., czw. 14:00-18:00

W przypadku dodatkowych pytań związanych z rekrutacją należy kontaktować się z koordynatorem ds. rekrutacji i promocji - Panią Dorotą Nowińską (tel. 22 443 14 53, e-mail: eSenior@mwi.pl). Poprawnie wypełniony formularz jest jednoznaczny ze złożeniem deklaracji udziału w projekcie. Wybór kandydatów odbędzie się zgodnie z przyjętym regulaminem rekrutacji.

Ponadto w ramach projektu uruchomiony został Punkt Wsparcia Seniora, gdzie każdy zainteresowany senior może uzyskać pomoc związaną z obsługą komputera, Internetu czy innych urządzeń cyfrowych. Punkt Wsparcia Seniora zlokalizowany jest w "Ośrodku Nowolipie" przy ul. Nowolipie 25B w Warszawie, I piętro, pokój 118.

Do Punktu Wsparcia Seniora zapraszamy po uprzednim zapisaniu się na konsultacje z doradcą pod numerami telefonów: 0519 047 241 lub 22 838 34 96. Punkt działa w: poniedziałki, wtorki, piątki w godzinach: 9:00 – 13:00 oraz środy i czwartki w godzinach: 14:00- 18:00.