null

Pamiętaj termin wniesienia opłaty za odpady komunalne upływa 28 marca 2020 r.

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy wnosić na dotychczasowy numer indywidualnego rachunku bankowego.

W przypadku jego braku np. gdy deklaracja składana jest po raz pierwszy, istnieje możliwość wniesienia opłaty na rachunek ogólny Urzędu Dzielnicy Bielany: 53 1030 1508 0000 0005 5002 2192  (wpłaty z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi (OZGOK).
W tytule wpłaty należy podać takie dane jak: imię i nazwisko lub nazwę i NIP zobowiązanego oraz adres nieruchomości, której dotyczy wpłata i miesiąc za jaki jest dokonywana.

Złóż deklarację do 10 kwietnia

W związku ze zmianą systemu naliczania opłat za odbiór odpadów właściciele nieruchomości są zobowiązani do złożenia deklaracji w terminie do 10 kwietnia 2020 r.

Deklaracje można złożyć w formie elektronicznej jedynie w ramach Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej ePUAP2, zgodnie z instrukcją:

  • pobierz wzór deklaracji elektronicznej 
  • zapisz go na komputerze
  • otwórz plik przy pomocy programu Adobe Acrobat Reader
  • wypełnij aktywny dokument deklaracji
  • zapisz plik na komputerze w formacie pdf -> należy to uczynić zgodnie z komunikatem Adobe Acrobat Reader, czyli wybrać opcję 'Drukuj formularz', w polu 'Drukarka' wybrać 'Microsoft Print to PDF' i zapisać na dysku.
  • prześlij jako formularz ogólny na Elektroniczną Skrzynkę Podawczą Urzędu m.st. Warszawy, będąc zalogowanym na platformie ePUAP2 https://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta/katalog-spraw/sprawy-ogolne/ogolne-sprawy-urzedowe-2/pismo-ogolne-do-podmiotu-publicznego-nowe.
  • wpisz jako temat „Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowania odpadami DM (lub DJ, DZW, DN, DH, DL)”.
  • deklarację wraz z ewentualnymi załącznikami podpisz przy użyciu profilu zaufanego lub podpisu kwalifikowanego 

W przypadku gdy do właściwego Urzędu Dzielnicy przesłany zostanie tylko skan deklaracji mailem, konieczne będzie przesłanie pocztą podpisanej deklaracji, albo osobiste podpisanie deklaracji na przesłanym skanie w terminie późniejszym. Brak złożenia deklaracji nie wyłącza konieczności wniesienia opłaty w wysokości wynikającej z deklaracji.

odpady_1.jpg