null

P 422 ZIELONA FLAGA

Drukuj otwiera się w nowej karcie

W poprzednim roku Przedszkole 422 otrzymało Krajowy certyfikat Lokalnego Centrum Aktywności Ekologicznej (certyfikat I stopnia). Taki tytuł otrzymują szkoły i przedszkola, które w szczególny sposób pobudzają i skupiają aktywność społeczną mieszkańców oraz przez przykład i działanie tworzą aktywne środowisko wychowawcze dla dzieci i młodzieży.

Tytuł Lokalnego Centrum Aktywności Ekologicznej jest pierwszym stopniem  międzynarodowego certyfikatu „Zielona Flaga". W tym roku dzięki zaangażowaniu całej społeczności przedszkolnej w działania ekologiczne Przedszkole 422 otrzymało międzynarodowy certyfikat II stopnia czyli tytuł„Zielonej Flagi” . „Zielona Flaga" jest prestiżowym, międzynarodowym tytułem, który nadawany jest szkołom, przedszkolom i placówkom edukacyjnym na całym świecie w ramach Programu Eco-Schools, w którym uczestniczy ponad 15.000 szkół z 58 krajów całego świata.

28 listopada w Łodzi odbyła się uroczystość wręczenia certyfikatów. Przedszkole 422 reprezentowała Pani Dyrektor Anna Skwarka oraz koordynator projektu Pani Katarzyna Kacperek. Eko certyfikat jest świadectwem zaangażowania społeczności przedszkola w działania na rzecz przyrody w roku 2015/2016 oraz zwieńczeniem całorocznej pracy. Jest też zachętą do dalszych wysiłków na rzecz ochrony środowiska.

Aby otrzymać certyfikat przedszkole stworzyło własny plan działań ekologicznych, który był wynikiem przeprowadzonego audytu.

Tematami przewodnim tegorocznych działań były „Zdrowa żywność” i „Woda”. We współczesnym świecie dzieci są narażone na kontakt z niezdrową żywnością, dlatego tak ważne jest aby poznały zasady zdrowego stylu życia z uwzględnieniem zbilansowanej diety. W tym celu Przedszkole zaplanowało wiele działań propagujących zdrowe odżywianie.

Drugi temat realizowany przez przedszkole to „Woda”. Wybór tego tematu był związany z potrzebą rozszerzenia dzieciom wiedzy na temat racjonalnego korzystania z wody . Temat ten był realizowany metodą projektów, która polega na samodzielnym inicjowaniu, planowaniu i wykonywaniu zadań edukacyjnych. Dzięki temu dzieci samodzielnie rozwijały zainteresowania dotyczące tematu, a nauczyciel pełnił jedynie funkcję wspomagającą i opiekuńczą. Projekt „Woda” zaplanowany był na kilka etapów, w czasie których dzieci samodzielnie formułowały problemy i szukały na nie odpowiedzi. Działania zaowocowały m.in. wycieczkami najstarszych grup nad Wisłę oraz nad staw, wieloma ciekawymi eksperymentami i zabawami badawczymi, np. próbą oczyszczenia wody z Wisły pobranej podczas wycieczki,  inscenizacją teatralną pt. „Jedna srebrna kropla”, obrazującą obieg wody w przyrodzie, inscenizacją teatralną z udziałem rodziców pt. „Bajka o rybaku i smutnej rybce”, udział dzieci w wielu eko-konkursach. Zwieńczeniem tych wszystkich aktywności było zrealizowanie w najstarszej grupie projektu filmowego pt. „Ziemia, wyspa zielona – debata telewizyjna”.

Realizowane przez Przedszkole treści ekologiczne miały wpływ na postawę dzieci w stosunku do otaczającego środowiska przyrodniczego. Przyniosły pozytywne zmiany w ich myśleniu i działaniu. Dzięki realizacji eko-planu można było zaobserwować partnerską postawę dzieci wobec  dorosłych w walce o ochronę przyrody oraz ich perspektywiczne myślenie.  W tym roku przedszkole ponownie będzie uczestniczyło w programie Eco – Schools.

Opracowała: Katarzyna Kacperek