null

Otwarte posiedzenie Rady Warszawskiego Transportu Publicznego

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Informujemy o otwartym posiedzeniu Rady Warszawskiego Transportu Publicznego.

Na to  spotkanie  serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych rozwojem warszawskiego transportu publicznego  mieszkańców Warszawy i gmin, w których funkcjonuje Warszawski Transport Publiczny. Spotkanie będzie okazją do przedstawienia efektów prac Rady z okresu od poprzedniego otwartego posiedzenia, które miało miejsce 18.06.br. W szczególności zostaną zaprezentowane opracowane przez Radę WTP Rekomendacje dotyczące priorytetów w ruchu dla pojazdów komunikacji miejskiej. Mieszkańcy będą mogli zadać pytania przedstawicielom Rady WTP oraz ZTM w zakresie przedstawionych Rekomendacji i planów ich realizacji. Uczestnicy spotkania będą mogli przedstawić problemy, które zauważają w funkcjonowaniu transportu publicznego, a w ich opinii powinny stać się kolejnymi tematami dyskutowanymi przez Radę WTP.

Zasadniczą część spotkania zajmie wymiana opinii, uwag i propozycji na kilka tematów ostatnio podjętych przez Radę WTP.

Uwaga! Miejsce spotkania przystosowane jest do potrzeb osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Zapewnione zostanie także tłumaczenie na polski język migowy dla osób głuchoniemych i niesłyszących oraz zamontowana pętla indukcyjna dla osób słabosłyszących.

Data: 12 grudnia 2018 r.
Godz.: 17.00.
Miejsce: Centrum Kreatywności „Targowa”, ul. Targowa 56/
WSTĘP WOLNY!