null

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Do 29 lipca br. (poniedziałek) należy wnieść miesięczną opłatę na indywidualny numer rachunku bankowego. W sytuacji, gdy nadanie indywidualnego numeru bankowego (numer indywidualny nadawany jest podczas składania deklaracji w siedzibie urzędu) nie było możliwe, opłatę z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi (OZGOK) należy wnosić na rachunek dzielnicy właściwej ze względu na miejsce zamieszkania lub siedziby właściciela nieruchomości (dzielnicy, w której złożono deklarację) Urząd Dzielnicy Bielany – numer konta: 53103015080000000550022192.

Aby uiścić opłatę należy:

 • podawać dane identyfikujące składającego deklarację oraz miejsce zamieszkania lub siedziby;
 • w tytule opłaty wpisywać: OZGOK (opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi);
 • uiszczać opłatę do 28 dnia każdego miesiąca (tylko w lipcu do 29 dnia).

Płatności można dokonać przelewem, kartą lub uregulować należność gotówką w kasach urzędów dzielnic, a także – bez prowizji – w wybranych placówkach pocztowych na terenie całego m.st. Warszawy.
Na Bielanach można skorzystać z niżej wymienionych placówek pocztowych:

 1. ul. Gwiaździsta 27
 2. Aleja Zjednoczenia 19
 3. ul. Broniewskiego 59A
 4. ul. Żeromskiego 17A
 5. ul. Goldoniego 1
 6. ul. Wrzeciono 48
 7. Aleja Reymonta 12
 8. ul. Conrada 15
 9. ul. Perzyńskiego 3
 10. ul. Heroldów 19F

W celu ułatwienia przyjmowania wpłat za odpady komunalne, prosimy o okazywanie w kasie Urzędu potwierdzenia kancelaryjnego z indywidualnym numerem rachunku bankowego.