null

Ogłoszenie o przeznaczeniu do zbycia

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Prezydent m.st. Warszawy,
informuje,

że w dniu 18 lipca 2018 r. na stronie internetowej www.um.warszawa.pl/nieruchomosci, zamieszczony został wykaz nr BM-WZ-9/2018 o przeznaczeniu do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej
w Warszawie w dzielnicy Bielany przy ul. Humanistów, stanowiącej własność miasta stołecznego Warszawy, uregulowanej w księdze wieczystej KW Nr WA1M/00338205/9, oznaczonej jako działka ewidencyjna nr: 49 o powierzchni 989 m2 w obrębie 7-10-04. Wykaz został również wywieszony na okres 21 dni na tablicach ogłoszeń w siedzibie Biura Mienia Miasta i Skarbu Państwa Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy przyul. T. Chałubińskiego 8 (antresola) i w siedzibie Urzędu Dzielnicy Bielany Miasta Stołecznego Warszawy przy
ul. S. Żeromskiego 29.

 

https://bip.warszawa.pl/NR/exeres/B32673C9-3C82-44D4-AAE5-698DADB4FD11.htm

http://www.mapa.um.warszawa.pl/mapaApp1/mapa?service=nieruchomosci

Załączniki: