null

Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w Warszawie w dzielnicy Bielany w rejonie ul. J. Kasprowicza róg ul. T. Nocznickiego

Drukuj link otwiera się w nowej karcie

Prezydent m.st. Warszawy informuje, że na Elektronicznej Tablicy Ogłoszeń Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy (ETO) eto.um.warszawa.pl oraz na stronie internetowej miasta stołecznego Warszawy um.warszawa.pl i w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Stołecznego Warszawy zostało podane do publicznej wiadomości ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w Warszawie w dzielnicy Bielany w rejonie ul. J. Kasprowicza róg ul. T. Nocznickiego, stanowiącej własność miasta stołecznego Warszawy, uregulowanej w księdze wieczystej nr WA1M/00437311/9, oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 276 o powierzchni 4 589 m2 w obrębie 7-07-02.

Przetarg odbędzie się 22 maja 2024 r. o godz. 11:00
w siedzibie Biura Mienia Miasta i Skarbu Państwa
Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy
przy ul. T. Chałubińskiego 8, sala konferencyjna

Organizator przetargu zastrzega sobie prawo do zmiany miejsca przeprowadzenia przetargu.
Informacje o przetargu można uzyskać w Wydziale V Biura Mienia Miasta i Skarbu Państwa Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy przy ul. T. Chałubińskiego 8 oraz pod nr tel. 22 44 32 170 od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 16:00, a ponadto z aktualną ofertą przetargową nieruchomości miasta stołecznego Warszawy można zapoznać się na stronie internetowej um.warszawa.pl/nieruchomosci.

 

Ogłoszenie: bip.warszawa.pl

Mapa: mapa.um.warszawa.pl