null

Ogłoszenie o możliwości pracy w Obwodowych Komisjach Wyborczych

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Urząd Dzielnicy Bielany prowadzi nabór kandydatów

do pracy
w Obwodowych Komisjach Wyborczych

Wybory Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej są zarządzone na dzień 10 maja 2020 r.

Zainteresowani mieszkańcy* proszeni są o zgłaszanie się

do Urzędu Dzielnicy Bielany,
ul.
Żeromskiego 29, pok. 337, III piętro,

celem umieszczenia na tzw. liście rezerwowej wyborców**

Dieta wynosić będzie:

500,00 zł – przewodniczący, 400,00 zł – zastępca przewodniczącego, 350,00 zł – członek komisji (UchwałaPaństwowej Komisji Wyborczej  Nr 6/2019 z dnia 27 lutego 2019 r.  w sprawie należności pieniężnych przysługujących członkom komisji wyborczych….)

 

*) Kandydatem do składu komisji może być osoba, która stale zamieszkuje na obszarze województwa, w którym jest zgłaszana do komisji i jest wpisana do stałego rejestru wyborców jednej z gmin na obszarze tego województwa. Podstawa prawna: § 4 ust. 3 Uchwały Państwowej Komisji Wyborczej  Nr 11/2019 z dnia 27 lutego 2019 r.  w sprawie sposobu zgłaszania kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych…).

 

**) W przypadku zgłoszenia przez komitety do obwodowych komisji  wyborczych mniejszej niż wymagana liczba kandydatów, następuje jej uzupełnienie spośród wyborców, czyli osób ujętych w stałym rejestrze jednej z gmin na obszarze województwa  (w tym celu tworzona jest tzw. lista rezerwowa wyborców). Podstawa prawna: § 16 ust. 4 Uchwały Państwowej Komisji Wyborczej Nr 11/2019 z dnia 27 lutego 2019 r.  w sprawie sposobu zgłaszania kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych…).