null

ODWOŁANIE Posiedzenie Komisji Samorządowej i Dialogu Społecznego Rady Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy

Drukuj otwiera się w nowej karcie
UWAGA - POSIEDZENIE ZOSTAŁO ODWOŁANE
 
---------------------------------------------
 
Porządek posiedzenia
Komisji Samorządowej i Dialogu Społecznego
Rady Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy
w dniu 11 marca 2020 r. (środa) o godz. 16.30

Posiedzenie odbędzie się w siedzibie Urzędu Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy,
ul. S. Żeromskiego 29 (sala konferencyjna – V p.)

Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie posiedzenia.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Przyjęcie protokołów z posiedzeń Komisji: nr 11 z dnia 19.11.2019 r. i nr 14 z dnia 03.02.2020 r.
  4. Przygotowanie do wyborów Samorządu Mieszkańców Piaski – jednostki niższego rzędu w Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy.
  5. Omówienie kwestii związanych ze zmianą znaku Szpitala Bielańskiego.
  6. Sprawy różne, korespondencja.
  7. Zamknięcie posiedzenia.   

Przewodnicząca Komisji
Samorządowej i Dialogu Społecznego
Rady Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy

Joanna Radziejewska


Zaproszeni goście:
Pan Grzegorz Pietruczuk – Burmistrz Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy
Pani Katarzyna Potapowicz - Zastępca Burmistrza Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy
Pan Włodzimierz Piątkowski - Zastępca Burmistrza Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy
Pan Andrzej Malina  –  Zastępca Burmistrza Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy
Pan Marek Sitarski – Zastępca Burmistrza Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy
Pani Dorota Gałczyńska – Zych – Dyrektor Szpitala Bielańskiego
Przedstawiciele Samorządu Mieszkańców Piaski – jednostki niższego rzędu w Dzielnicy Bielany
Przedstawiciele bielańskich  jednostek samorządowych niższego rzędu
 

Załączniki: