null

ODWOŁANE zostało Posiedzenie Komisji Ochrony Środowiska Rady Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy

Drukuj otwiera się w nowej karcie

 Porządek posiedzenia

Komisji Ochrony Środowiska  
Rady Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy

29 października 2020 r. (czwartek) o godz. 15:30

 

Posiedzenie odbędzie się w zdalnym trybie obradowania[1]

 

Proponowany porządek obrad:

1.      Otwarcie posiedzenia.
2.      Przyjęcie porządku obrad.
3.      Montaż znaków drogowych A-30 „Uwaga Jeże” na bielańskich drogach w związku ze zgłoszeniami Samorządu Mieszkańców Domków Rodzinnych „Stare Bielany” – cd. sprawy.
4.      Przyjęcie protokołów z posiedzeń Komisji Ochrony Środowiska.
5.      Zakończenie posiedzenia Komisji. 

 

 

 Przewodniczący
  Komisji Ochrony Środowiska  
Rady Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy

                                                                    Krystian Lisiak

 

 

 

Zaproszeni goście:

Pani Mirosława Włodek – Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska dla Dzielnicy Bielany.
Pan Michał Piechotka – Przewodniczący Rady Samorządu Mieszkańców Domków Rodzinnych Stare Bielany.[1] Na podstawie art. 15zzx ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r. poz. 374 z późn. zm.).

------------------------------------------------------------------------------------
AKTUALIZACJA: Posiedzenie Komisji Ochrony Środowiska Rady Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy zostało ODWOŁANE. 

Załączniki: