null

Odwołane posiedzenie Komisji Sportu i Rekreacji Rady Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy w dniu 28 października 2021 r. (czwartek) o godz. 16:00

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Zostaje odwołane wspólne wyjazdowe posiedzenie Komisji Sportu i Rekreacji oraz Komisji Oświaty  w dniu 28 października 2021 r . do Szkoły Podstawowej Nr 77 przy ul. Samogłoska 9.

Posiedzenie wspólne z Komisją Oświaty.

Wyjazdowe posiedzenie do siedziby Szkoły Podstawowej Nr 77 im. Wandy Zieleńczyk przy ul. Samogłoska 9 w Warszawie.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołów z posiedzenia Komisji w dniu: 29 czerwca 2021 r. i 23 września 2021 r.
 4. Prezentacja osiągnięć sportowych uczniów Szkoły Podstawowej Nr 77 im. Wandy Zieleńczyk.
 5. Omówienie obecnego stanu infrastruktury sportowej i potrzeb szkoły w zakresie jej rozbudowy.
 6. Sprawy różne, korespondencja.
 7. Zamknięcie posiedzenia

Przewodniczący
Komisji Sportu i Rekreacji
Rady Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy
Piotr Ślaski

Zaproszeni goście:

 • Pan Grzegorz Pietruczuk – Burmistrz Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy
 • Pani Katarzyna Potapowicz – Zastępca Burmistrza Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy
 • Pani Sylwia Lacek – Zastępczyni Burmistrza Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy
 • Pan Włodzimierz Piątkowski – Zastępca Burmistrza Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy
 • Pan Andrzej Malina – Zastępca Burmistrza Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy
 • Pani Marzenna Narojek – Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 77 im. Wandy Zieleńczyk
 • Pan Mateusz Gotz – Naczelnik Wydziału  Sportu i Rekreacji dla Dzielnicy Bielany
 • Pani Zofia Gajewicz – Naczelnik Wydziału Oświaty i Wychowania  dla Dzielnicy Bielany