null

Odwołane posiedzenie Komisji Kultury i Promocji Rady Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy w dniu 15 grudnia 2022 r. (czwartek) o godz. 17:30

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Posiedzenie Komisji zostało odwołane.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji Kultury i Promocji:  24 sierpnia 2022 r.,
  22 września 2022 r. i 14 października 2022 r.
 4. Sprawozdanie z działalności Wypożyczalni dla Dorosłych i Młodzieży Nr 22 przy ul. Rudzkiej 12/14 za 2022 rok.
 5. Sprawy różne, korespondencja.
 6. Zamknięcie posiedzenia.

Przewodnicząca
Komisji Kultury i Promocji
Rady Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy
Ewa Turek

Zaproszeni goście:

 • Pan Grzegorz Pietruczuk – Burmistrz Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy,
 • Pani Katarzyna Potapowicz – Zastępca Burmistrza Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy,
 • Pani Sylwia Lacek – Zastępczyni Burmistrza Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy,
 • Pan Włodzimierz Piątkowski – Zastępca Burmistrza Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy,
 • Pan Andrzej Malina – Zastępca Burmistrza Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy,
 • Pani  Katarzyna Skarżyńska-Skiera – p. o. Dyrektora Biblioteki Publicznej im. Stanisława Staszica przy ul. Z. Romaszewskiego 19,
 • Pan Tomasz Zalewski – Zastępca Dyrektora Biblioteki Publicznej im. Stanisława Staszica przy  ul. Z. Romaszewskiego 19,
 • Pani Marzena Cegiełka – Kierownik Wypożyczalni dla Dorosłych i Młodzieży Nr 22,
 • Pan Szymon Lasocki – Naczelnik Wydziału Kultury i Promocji dla Dzielnicy Bielany.