null

Oddaj krew dla Warszawy!

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Kobieta oddająca krew siedzi na medycznym fotelu

Zapraszamy do oddawania krwi przy bielańskim ratuszu.

Dar Serca HDK PCK Warszawa zaprasza we wtorek 28 września przed urząd. Krwiobus Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Warszawie będzie czekał na chętnych dawców przy ul. Żeromskiego 29 od godziny 9:00 do 14:00.

Akcja będzie prowadzona z zachowaniem zasad bezpieczeństwa.

Data: 28 września 2021 r. (wtorek).
Godz.: 9:00 – 14:00.
Miejsce: ul. Żeromskiego 29.