null

Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego – zawiadamia, że 7 czerwca 2019 r. została wydana decyzja Nr 28/2019 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym, kolejowym dla inwestycji pod nazwą: "Budowa dwutorowej elektroenergetycznej li

Drukuj otwiera się w nowej karcie