null

Obwieszczenie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci kanalizacji ogólnospławnej wraz z odcinkami sieci od kanału do granic nieruchomości - od ul. Farysa do nieruchomości przy ul. Farysa 15B

Drukuj otwiera się w nowej karcie