null

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek złożony dnia 05.06.2017 r. przez Innogy Stoen Operator Sp. z o.o., które zostało zakończone decyzją nr 19/L/2017 z dnia 3 lipca 2017 r. ustalającą lokalizację inwestycji celu publicznego

Drukuj otwiera się w nowej karcie