null

Obwieszczenie o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy budynków i urządzeń sportowo-rekreacyjnych w ramach przebudowy ośrodka sportowego Hutnik w zakresie zadania inwestycyjnego pod nazwą "Rewitalizacja ośrodka Hutnik", na terenie pr

Drukuj otwiera się w nowej karcie