null

Obwieszczenie o przystąpieniu do tworzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu Fortu Wawrzyszew

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Informujemy, że ogłoszono komunikat o przystąpieniu do tworzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu Fortu Wawrzyszew.

Do 30 listopada można składać wnioski w Biurze Architektury i Planowania Przestrzennego, ul. Marszałkowska 77/79, parter, pokój 27, 00-683 Warszawa (z zaznaczeniem: Wniosek do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu Fortu Wawrzyszew).

To wstępna faza tworzenia planu. Ale już na tym etapie warto zabrać głos w sprawie swojego sąsiedztwa. Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę (jeśli istnieje) i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Więcej informacji znajdą Państwo na stronie internetowej: http://bip.warszawa.pl/Menu_przedmiotowe/ogloszenia/plany_zagospodarowania/mpzp_Fortu_Wawrzyszew_przystapienie.htm