null

Obwieszczenie dotyczące pozwolenia na budowę kanalizacji ściekowej DN 200 mm L=217,5 m w ulicy Tułowickiej na odcinku od ul. Wóycickiego do wysokości ostatniej posesji przewidzianej do skanalizowania wraz z odcinkami sieci od kanału do granic nieruchomośc

Drukuj otwiera się w nowej karcie