null

Obrady VIII sesji Rady Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Obrady VIII sesji Rady Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy, które odbyły się 20 kwietnia, prowadził przewodniczący Rady Dzielnicy Michał Sikorski.

W pierwszej kolejności podjęto uchwałę w sprawie wniosku o zmiany w załączniku dzielnicowym do budżetu m. st. Warszawy na 2007 r., a następnie uchwałę w sprawie zaopiniowania sprawozdania z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy oraz uchwałę w sprawie zaopiniowania sprawozdania z działalności Specjalistycznej Poradni Rodzinnej.

Rada podjęła też uchwałę, w sprawie wyrażenia zgody na członkostwo w trzeciej stałej Komisji Rady Dzielnicy Bielany radnych:

 • Anny Czajkowskiej,
 • Jacka Jeżewskiego,
 • Kamila Tyszkiewicza,
 • Waldemara Kamińskiego,
 • Jana Zaniewskiego,
 • Marka Golenia,
 • Łukasza Świderskiego
 • Ireny Komorek.

Nastepnie Rada powołała Komisję ds. Rodziny Rady Dzielnicy w składzie:

 • Anna Czajkowska,
 • Irena Komorek,
 • Łukasz Świderski,
 • Waldemar Kamiński,
 • Waldemar Wasiewicz.

Radny Jan Zaniewski wyraził chęć pracy w Komisji Samorządowej jednak Rada Dzielnicy w uchwale nie wyraziła na to zgody.

Po przerwie radny Jan Zaniewski niespodziewanie złożył wniosek o zwołanie w trybie nadzwyczajnym kolejnej sesji rady, której porządek obrad będzie zawierał tylko trzy punkty:

 • odwołanie Michała Sikorskiego z funkcji przewodniczącego Rady Dzielnicy Bielany,
 • odwołanie Zbigniewa Dubiela z funkcji burmistrza dzielnicy Bielany oraz
 • zmiany w składzie osobowym Komisji Samorządowej, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Rady Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy.

Przed zamknięciem obrad przewodniczący rady poinformował, iż sesja nadzwyczajna odbędzie się 27 kwietnia.