null

Obchody Dnia Zwycięstwa na Bielanach

Drukuj otwiera się w nowej karcie

W środę 8 maja świętowaliśmy 68. rocznicę zakończenia II wojny światowej. Uroczystości patriotyczne na Bielanach rozpoczęły się, jak co roku, mszą św. w kościele pw. Św. Marii Magdaleny na Wawrzyszewie, którą celebrował kapelan bielańskich kombatantów ks. Proboszcz Bogusław Pasternak.

Po mszy przedstawiciele środowisk kombatanckich, organizacji społecznych i politycznych, bielańskich szkół oraz przedstawiciele Rady Dzielnicy Bielany – Anna Czarnecka i Ryszard Podczaski udali się na Cmentarz Wawrzyszewski. Tam pod pomnikiem żołnierzy 30. Pułku Strzelców Kaniowskich, w okolicznościowym przemówieniu, burmistrz Rafał Miastowski mówił o nieprzecenionej roli czwartej co do wielkości siły militarnej, jaką tworzyli polscy żołnierze, biorący udział w wyzwalaniu Europy i świata spod jarzma hitlerowskich Niemiec. Zwracając się do zebranych podkreślił wagę poczucia dumy z nieugiętej postawy Polaków, lecz również spoczywający na nas obowiązek pamięci o tych wydarzeniach.

Po modlitwie w intencji Ojczyzny delegacje obecnych na uroczystości środowisk, złożyły wieńce i kwiaty pod pomnikiem w asyście żołnierzy Dowództwa Garnizonu Wojskowego i funkcjonariuszy Straży Miejskiej.