null

Nowy Wydział Obsługi Mieszkańców

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Już od kilkunastu dni w Urzędzie Dzielnicy na Bielanach, przy ul. Przybyszewskiego 70/72 funkcjonuje Wydział Obsługi Mieszkańców powstały po modernizacji parteru budynku.

W środę, 30 czerwca br. w obecności Prezydenta m.st Warszawy Lecha Kaczyńskiego odbyło się oficjalne otwarcie tego Wydziału. Mieszkańcy Bielan będą mogli w nim załatwić m.in. sprawy związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, architekturą, geodezją, infrastrukturą, zasobami lokalowymi, czy ochroną środowiska. Będzie tu można uzyskać informacje, odebrać druki, a także odebrać decyzję. Sprawy związane z komunikacją można będzie załatwić przy ul. Podczaszyńskiego 12, zaś przy ul. Lipińskiej 2 sprawy związane z wymianą dowodu.