null

Nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi

Drukuj otwiera się w nowej karcie

8 kwietnia br. w bielańskim ratuszu odbyło się spotkanie informacyjne dla zarządców i właścicieli nieruchomości dotyczące nowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. Informacji i wyjaśnień w tej sprawie udzielała zastępca dyrektora Biura Gospodarowania Odpadami Komunalnymi Urzędu m.st. Warszawy, Jolanta Krzywiec. Spotkanie spotkało się z dużym zainteresowaniem mieszkańców domów jednorodzinnych oraz zarządców nieruchomości z terenu Bielan, których przybyło ponad 250 osób.

Najpierw w formie prezentacji Pani Jolanta Krzywiec przedstawiła instrukcje dla właścicieli domów jednorodzinnych, zarządców zabudowy wielolokalowej, przedsiębiorców i mieszkańców. Omówiła również sposób wypełniania deklaracji. Dużo emocji wśród zebranych wzbudziła wysokość stawek za odbiór śmieci w przypadku osób samotnych, mieszkających w domach jednorodzinnych oraz sposób egzekwowania przez zarządców poprawnie składanych oświadczeń przez mieszkańców.

Więcej informacji o nowym systemie gospodarowania odpadami komunalnymi na stronie: www.czysta.um.warszawa.pl