null

Nowy sprzęt okulistyczny w Przedszkolu Specjalnym Nr 245 dla Dzieci Słabowidzących "Sowy Mądrej Głowy" w Warszawie, ul. Pruszyńskiego 1

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Przedszkole Specjalne Nr 245 jest jedyną placówką w Dzielnicy Bielany, która obejmuje opieką i edukacją dzieci z różnymi problemami wzrokowymi. To tego specjalistycznego przedszkola uczęszczają dzieci słabowidzące, z wadami wzroku, zezem, niedowidzeniem i innymi chorobami oczu. Obok funkcji edukacyjno-wychowawczej przedszkole pełni funkcję profilaktyczno-leczniczą. Placówka posiada gabinet okulistyczno-ortoptyczny, wyposażony w nowoczesny sprzęt do diagnozy i rehabilitacji wzroku dzieci.

We wrześniu br. Burmistrz Dzielnicy Bielany p. Grzegorz Pietruczuk przekazał środki finansowe na doposażenie przedszkola w najnowszy sprzęt okulistyczny, dzięki którym został zakupiony oftalmoskop - aparat do badania stereoskopowego dna oka. Jest to wziernik bezpośredni do oceny siatkówki oka dziecka. Badanie aparatem jest bezbolesne i całkowicie komfortowe, gdyż lekarz okulista może obejrzeć siatkówkę z pewnej odległości, nie dotykając oka dziecka. Jest to niezwykle ważne przy badaniu małych dzieci.  

Oprócz oftalmoskopu gabinet jest wyposażony w inny nowoczesny sprzęt do diagnozy okulistycznej: autorefraktometr do komputerowego badania wzroku; tonometr bezdotykowy do mierzenia ciśnienia w oku; lampę szczelinową do oceny struktur oka: rogówki, twardówki, tęczówki, soczewki; synoptofor do badania kąta zeza oraz liczne aparaty do ćwiczenia wzroku dzieci – lokalizatory, rotator, aparaty do ćwiczenia konwergencji, usprawniające mięśnie oczne itp.

   Dzieci uczęszczające do Przedszkola „Sowy Mądrej Głowy” codziennie ćwiczą swoje oczy. Okres przedszkolny to optymalny czas do rehabilitacji wzroku dzieci, gdyż gałka oczna rośnie do 6-7 roku życia i efekty leczenia w tym czasie są największe. Dzięki systematycznie prowadzonej terapii widzenia i ćwiczeniom pleoptyczno-ortoptycznym, znakomita większość dzieci kończących przedszkole (80-100%) uzyskuje pełną ostrość wzroku.  

Poprzez swoje działania profilaktyczno-lecznicze i edukacyjno-wychowawcze Przedszkole Specjalne Nr 245 „Sowy Mądrej Głowy”  daje szanse na równy start na kolejnym etapie edukacyjnym.

Opracowanie: Grażyna Szeplewicz

Zobacz galerię (2 zdjęć)