null

Nowe zasady i stawki opłat za zagospodarowanie odpadów komunalnych

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Od kwietnia 2021 r. w Warszawie obowiązują nowe zasady naliczania opłat za gospodarowanie odpadami. Rada m.st. Warszawy zadecydowała o wprowadzeniu metody naliczania opłaty od ilości zużytej wody - wskazywanej przez mieszkańców za najbardziej sprawiedliwą spośród rozwiązań, które przewidują przepisy.

Szczegółowe informacje znajdą Państwo na stronie: https://warszawa19115.pl/-/nowe-stawki-za-odpady