null

Nowe zasady i stawki za zagospodarowanie odpadami komunalnymi

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Od 1 grudnia 2020 r. w Warszawie będą obowiązywać nowe zasady naliczania opłat za gospodarowanie odpadami. Rada m.st. Warszawy zadecydowała o wprowadzeniu najbardziej sprawiedliwego z rozwiązań, które są przewidują przepisy: system naliczania opłaty od ilości zużytej wody.

Projekt uchwały dostępny jest TUTAJ.

Miesięczna opłata dla domów jednorodzinnych, mieszkań w zabudowie wielorodzinnej i dla nieruchomości mieszanych będzie liczona wg wzoru: 12,73 zł x 1m3*.

Opłata będzie liczona na podstawie średniego zużycia wody z 6 kolejnych miesięcy z okresu ostatniego roku.

Jeśli w nieruchomości nie ma wodomierza albo nie jest ona podłączona do sieci wodociągowej lub nie ma danych za zużycie wody za okres 6 kolejnych miesięcy, opłatę naliczymy według wzoru:

  • nieruchomość zamieszkana: liczba mieszkańców x 4 m3 wody x 12,73 zł,

nieruchomość mieszana, niezamieszkana (np. delikatesy w kamienicy, salon kosmetyczny w bloku wielorodzinnym): normy zużycia wody wg załącznika do uchwały nr XXIV/676/2019 i pomnożone przez 12,73 zł. 

*Uwaga! Zarówno w przypadku nieruchomości wielorodzinnych jak i jednorodzinnych, mieszkańcy nie zapłacą za wodę bezpowrotnie zużytą, czyli np. wykorzystywaną do podlewania ogródka. Będzie ona odliczona i nie będzie miała wpływu na wysokość opłat za odpady.

Opłata dla domków letniskowych lub innych nieruchomości rekreacyjno-wypoczynkowych będzie wynosić 181,90 zł za rok.

Szczegółówe informacje na stronie: https://warszawa19115.pl/-/nowe-stawki-za-odpady