null

Nie daj się oszukać - sprawdź paragon

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Zachęcenie kupujących nie tylko do brania, ale także do sprawdzania paragonów wydawanych z kas fiskalnych -  to cel akcji
"Nie daj się oszukać - sprawdź paragon". To tegoroczna odsłona prowadzonej od lat przez Ministerstwo Finansów akcji "Weź paragon".

Organizatorzy chcą zwrócić uwagę, że obok paragonów fiskalnych sprzedawcy wystawiają też paragony niefiskalne. Są one wystawiane przed fiskalizacją kasy i nie powinny być przekazane kupującemu jako dowód zakupu, jeżeli sprzedawca jest zobowiązany do ewidencjonowania obrotów na kasach rejestrujących.

"Zjawisko to nie jest powszechnie znane, ma jednak negatywny wpływ nie tylko na kondycję całego społeczeństwa jako odbiorcy usług finansowanych przez państwo, jak edukacja czy bezpieczeństwo, ale również na uczciwą konkurencję w poszczególnych branżach. Stąd decyzja o rozszerzeniu zakresu kampanii paragonowej" - mówi wiceminister finansów, pełnomocnik rządu ds. informacji i edukacji finansowej Izabela Leszczyna. "Wierzę, że nasza akcja będzie cieszyć się dużym społecznym zainteresowaniem, bo propaguje takie wartości jak uczciwość i współodpowiedzialność za państwo" - dodaje.

Z dniem 1 stycznia 2015 r. weszło w życie rozporządzenie stanowiące, że w przypadku świadczenia takich czynności jak np. usługi fryzjerskie, kosmetyczne, kosmetologiczne, prawnicze, usługi opieki medycznej świadczonej przez lekarzy i lekarzy dentystów, usługi związane z wyżywieniem świadczone przez stacjonarne placówki gastronomiczne konieczne jest stosowanie kas rejestrujących. Niemniej jednak przy wprowadzaniu wymogu bezwzględnego ewidencjonowania zdecydowano się na wprowadzenie okresu przejściowego na zainstalowanie kasy (2-3 miesięcy od rozpoczęcia ich wykonywania). Oznacza to, że podatnik nowootwierający działalność gospodarczą (który nie prowadził wcześniej w ogóle działalności) ma 2-3 miesiące na zainstalowanie kasy.

Przykładem branży, w której zjawisko paragonów niefiskalnych jest szczególnie zauważalne, jest gastronomia. Jako paragon funkcjonuje tu często tzw. rachunek lub paragon kelnerski.

Dlatego organizatorzy zwracają uwagę konsumentów nie tylko na egzekwowanie paragonu - proszą również o jego sprawdzenie. Każdy paragon fiskalny zawiera charakterystyczne elementy, takie jak:

  • centralnie umieszczony napis paragon fiskalny
  • NIP wystawcy, jego nazwę i adres
  • nazwę towaru lub świadczonej usługi
  • cenę
  • logo i numer unikatowy kasy

Akcja skierowana jest przede wszystkim do konsumentów, bo to oni otrzymują paragony i mają możliwość ich sprawdzenia. Organizatorzy zwracają uwagę, że zarówno w przypadku niewydania paragonu, jak również wydania paragonu niefiskalnego, wartość podatku i tak z reguły jest pobierana od konsumenta. To konsument płaci podatek w cenie towaru lub usługi, podatek który nie zawsze trafia do budżetu, czasem do „kieszeni" nieuczciwego sprzedawcy.

Pamiętajmy: paragon fiskalny jest dowodem uczciwie prowadzonej działalności sprzedawcy. Dlatego do tej akcji zapraszani są również uczciwi przedsiębiorcy. Dla nich w ramach akcji przygotowano materiały informacyjne do pobrania – baner internetowy i plakat. Organizatorzy zachęcają do eksponowania ich na własnych stronach internetowych i w siedzibach przedsiębiorstw.

Poprzez włączenie się do kampanii, wspierasz samego siebie – walczysz z oszustwami i wspierasz rozwój naszego państwa.

 

Więcej informacji:

http://www.mf.gov.pl/ministerstwo-finansow/dzialalnosc/dzialalnosc