null

Nauka i zabawa z językiem angielskim – edukacyjne projekty językowe w Przedszkolu nr 236 w roku szkolnym 2021/2022

Drukuj otwiera się w nowej karcie

„Mali Odkrywcy” z Przedszkola Nr 236 zapoznają język angielski poprzez różne działania o charakterze zabawowym. Jedną z form nauki przez zabawę były edukacyjne projekty językowe przeprowadzone we wszystkich grupach wiekowych w roku szkolnym 2021/2022.

Maluszki uczyły się i bawiły kolorami w okresie Świąt Wielkanocnych – projekt językowy „Play with colours at Easter”. W średniakach zajęcia koncentrowały wokół postaci misia Teddy Bear – projekt językowy „Play with Teddy Bear”. Starszaki swoje językowe doświadczenia zbierały w oparciu o książkę „The very hungry Caterpillar” autorstwa Eric Carle – projekt językowy „Play with caterpillar”. Celem podjętych działań było rozwijanie świadomości językowej i wrażliwości kulturowej poprzez różnorodne aktywności z elementami języka angielskiego oraz budowanie pozytywnej motywacji do poznawania języków obcych na dalszych etapach edukacyjnych. Dzieci poznawały poprzez literaturę  i zabawy do treści książek, zabawy matematyczne i muzyczno-ruchowe oraz zabawy plastyczne. Nieodłącznym elementem wszystkich działań projektowych były aktywności prowadzone z użyciem tablicy multimedialnej, tak lubiane i chętnie podejmowane przez dzieci. Poprzez zabawy i ćwiczenia przedszkolaki osłuchiwały i poznawały słownictwo związane z tematyką określoną w poszczególnych projektach edukacyjnych.

W językowe projekty edukacyjne zaangażowali się rodzice naszych przedszkolaków – nieodzowni i nieocenieni partnerzy naszych działań w przedszkolu. Przygotowali w domu z dziećmi materiały, które posłużyły do naszych zajęć projektowych – kartonowe postaci misiów czy jaj wielkanocnych.

Uwieńczeniem naszych działań projektowych jest przygotowanie z dziećmi piosenek nawiązujących do treści projektów, które zaprezentują swoim rodzicom podczas uroczystości Zakończenia Roku Szkolnego oraz Pożegnania Przedszkola.

Opracowanie: Małgorzata Liedtke i Joanna Kózka