null

Nagroda Bielańskiego Wolontariusza Roku

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Rada i Zarząd Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy zaprasza do udziału  w organizowanym  Konkursie pn. „Nagroda Bielańskiego Wolontariusza Roku 2020”. Głównym celem konkursu jest uhonorowanie  szczególnie wyróżniających się wolontariuszy, organizacji oraz  firmy działających dla społeczności lokalnej z terenu Dzielnicy Bielany w 2020 roku. Nagrody przyznane zostaną w następujących kategoriach:

 • Wolontariusz Roku,
 • Organizacja przyjazna wolontariuszom,
 • Firma przyjazna społeczności lokalnej,
 • Inicjatywa społeczna roku,
 • Szkoła promująca wolontariat.

Zgłoszenia do tego zaszczytnego wyróżnienia można zgłaszać do dnia 18 listopada 2020 r.

Warunkiem udziału w konkursie jest dostarczenie kompletnego, wypełnionego i podpisanego wniosku nominacyjnego w jeden z poniższych sposobów:

 1. dostarczenie (osobiste lub pocztą tradycyjną) na adres:
  Urząd Dzielnicy Bielany m.s.t Warszawy
  Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia
  ul. S. Żeromskiego 29
  01-882 Warszawa
 2. przesłanie skanu dokumentów pocztą elektroniczną na adres Bielany.profilaktyka@um.warszawa.pl

Kandydatury rozpatrzone zostaną przez członków Kapituły powołanych przez Burmistrza Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy.
 

wolontariusz_roku_zgloszenia.jpg

Załączniki: