null

Nagroda Bielańskiego Wolontariusza Roku

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Mamy przyjemność ogłosić, że dnia 5 grudnia 2019 r., w sali widowiskowej Urzędu Dzielnicy Bielany odbędzie się Gala Bielańskiego Wolontariusza Roku.

Kandydatury do tego zaszczytnego wyróżnienia można zgłaszać do dnia 8 listopada 2019 r.

Każda Bielańska organizacja (instytucja) może zgłosić maksymalnie dwóch kandydatów, mających co najmniej roczny staż pracy wolontariackiej. W tym celu należy pobrać niżej załączoną Kartę Zgłoszeniową wraz Klauzulą Informacyjną o Przetwarzaniu Danych Osobowych i po ich wypełnieniu oraz podpisaniu, dostarczyć do Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy, w jeden z następujących sposobów:

  1. osobiście do pokojów: 258 - 260 lub 262 – 263,
  2. drogą mailową na adres: Bielany.profilaktyka@um.warszawa.pl,
  3. pocztą – decyduje data wpływu do kancelarii Urzędu Dzielnicowego Bielany m.st. Warszawy,
  4. przez biuro podawcze, w punkcie informacyjnym, w hali Wydziału Obsługi Mieszkańców Urzędu Dzielnicowego Bielany, ul. S. Żeromskiego 29 – decyduje data wpływu.

Kandydatury rozpatrzy Kapitułą Nagrody powołana przez Burmistrza Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy. Organizacje i instytucje, których kandydatów Kapituła zweryfikuje pozytywnie,  zastaną o tym powiadomione  drogą mailową.

Urząd Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy
Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia
e-mail: Bielany.profilaktyka@um.warszawa.pl
 

Załączniki: