null

Nabór wniosków o stypendia m.st. Warszawy im. Jana Pawła II

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Uprzejmie informujemy o możliwości ubiegania się o stypendia m.st Warszawy im. Jana Pawła II.

Miejskie stypendia to comiesięczne, konkretne wsparcie dla uczniów i studentów, wynoszące od 200 do nawet 1500 zł.

Program stypendialny jest skierowany do uczniów szkół podstawowych (po skończeniu 3. klasy) i szkół ponadpodstawowych oraz studentów do 26. roku życia.

O stypendium mogą się ubiegać uczniowie i studenci warszawskich szkół oraz uczelni, którzy:

  • mogą pochwalić się działalnością i osiągnięciami naukowymi, sportowymi, artystycznymi lub zaangażowaniem społecznym,
  • uzyskują dobre wyniki w nauce (średnia ocen nie może być niższa niż 4,0 w przypadku uczniów oraz 3,5 w przypadku studentów),
  • miesięczny dochód netto na jednego członka ich rodziny nie przekracza kwoty 2000 zł.

Rekrutacja dla uczniów rozpoczęła się 24 czerwca i potrwa do 1 sierpnia.

Rekrutacja dla studentów (w tym tegorocznych maturzystów) prowadzona będzie od 1 września do 10 października.

Warto już teraz sprawdzić warunki naboru, żeby spokojnie zgromadzić potrzebną dokumentację i zwiększyć szanse na uzyskanie stypendium!

Szczegółowe informacje: https://www.centrumjp2.pl/stypendia/

Operatorem stypendiów jest Centrum Myśli Jana Pawła II, instytucja kultury m.st. Warszawy.

Kontakt w sprawie stypendiów: stypendia@centrumjp2.pl

Załączniki: