null

Nabór na kandydatów na członków Rady Seniorów Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy kadencji 2015 - 2018

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Burmistrz Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy ogłasza nabór do Rady Seniorów Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy kadencji 2015-2018.

Celem Rady Seniorów Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy jest reprezentowanie seniorów zamieszkałych na terenie tej Dzielnicy.

Członkiem Rady może zostać osoba zamieszkała na terenie Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy, która ukończyła 60 lat, wyróżniająca się działalnością na rzecz środowiska osób starszych.

Na zgłoszeniu konieczne jest poparcie minimum 15 osób w wieku powyżej 60 lat i mieszkających na terenie Dzielnicy.

Kadencja członka Rady trwa trzy lata od dnia jego powołania.

Zgłoszenia kandydatów na członków Rady Seniorów Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy należy dokonać na formularzu zgłoszeniowym, który znajduje się na stronie www.bielany.waw.pl w zakładce Rada Seniorów Dzielnicy Bielany. Formularze są też dostępne na stanowisku 49 w Wydziale Obsługi Mieszkańców Urzędu Dzielnicy Bielany.

Zgłoszenia przyjmowane są do dnia 13 marca 2015 r. w Wydziale Obsługi Mieszkańców Urzędu Dzielnicy Bielany, ul. Żeromskiego 29, parter stanowisko nr 49, w godzinach pracy Urzędu.(poniedziałek: 8:00-18:00, od wtorku do piątku: 8:00-16:00).