null

Młodzieżowa Rada Bielan

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Kontakt:

Mateusz Kaczmarczyk
e-mail: mateusz@kaczmarczyk.eu
e-mail: mrbielany@gmail.com

Facebook: https://www.facebook.com/mlodziezowaradabielan/
Instagram: https://www.instagram.com/mlodziezowaradabielan/

Prezydium

Mateusz Kaczmarczyk – przewodniczący
Marta Gartkiewicz – wiceprzewodnicząca
Kacper Wardziński – wiceprzewodniczący
Sophia Neumann – sekretarz
Anna Ćwik – skarbnik

Protokolantka: Sophia Neumann

Delegaci do Młodzieżowej Rady m.st. Warszawy

Mateusz Kaczmarczyk
Julia Dąbrowska – członkini komisji rewizyjnej Młodzieżowej Rady m.st. Warszawy